Opholdsstedet
Risbygaard

Er DGI certificeret opholdssted

Ledig plads

Til sagsbehandlere

Til pårørende

Socialpædagogisk opholdssted §.66,stk.1.nr.6.

Målgruppe

Omsorgssvigt. Tilknytningsforstyrrelse.

Beskrivelse af målgruppe.

Opholdsstedet modtager børn og unge, hvis udvikling og sundhed er truet og som er følelsesmæssigt skadede.
Børn og unge med tilknytningsforstyrrelser og børn og unge med misbrugsafledte skader.
Børn og unge der har dysfunktion og indlæringsvanskeligheder.

 

For visitation

Ring til Jeannette på 22 32 84 18