Opholdsstedet
Risbygaard

Er DGI certificeret opholdssted

Målgruppe

Opholdsstedet modtager børn som er følelsesmæssig skadede og, hvis udvikling er truet.
Børn som har problemer med deres personlige og sociale udvikling ( tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt ) og som har indlæringsvanskeligheder.

Forældresamarbejde

Et godt samarbejde mellem forældre og Risbygaard er af afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling.
Barnet har to verdener, det skal have til at hænge sammen. Den ene verden er livet med forældre og søskende og den anden verden er livet på Risbygaard, hvor der er andre voksne, der i en periode hjælper med barnets udvikling.

Værdiggrundlag

Vi er et familielignende tilbud, hvor fokus er på, at styrke barnets følelsesmæssige og sociale udvikling. Det betyder konkret, at barnet oplever sig set, hørt og forstået og at det oplever, at have værdi som det menneske det er.

Ledige pladser

Til børn og forældre

DGI certificering

Risbygaard er som et af de første opholdssteder DGI certificeret. Vi har derfor fokus på leg, læring og motion i det daglige. Vi har indrettet vores ude områder, så der plads til leg og motion. Vi bruger også den omliggende natur til vores aktiviteter.

Til kommunerne

Godkendelse og tilsyn

Opholdsstedet er godkendt til børn med tilknytningsforstyrrelse og omsorgssvigt efter §.66,stk.1.nr.5.
almindeligt socialpædagogisk opholdssted.
Tilsynsmyndighed socialtilsyn Øst. tlf. 72362989