Til kommunerne

Socialpædagogisk opholdssted §.66,stk.1.nr.6.

Målgruppe

Omsorgssvigt. Tilknytningsforstyrrelse.

Beskrivelse af målgruppe.

Opholdsstedet modtager børn og unge, hvis udvikling og sundhed er truet og som er følelsesmæssigt skadede.
Børn og unge med tilknytningsforstyrrelser og børn og unge med misbrugsafledte skader.
Børn og unge der har dysfunktion og indlæringsvanskeligheder.

 

Faglig tilgang

Anerkendende til gang
Miljøterapeutisk tilgang.

Metoder

Jeg – støttende samtaler
KRAP Kognitiv, Ressourcefocuseret & Anerkendende Pædagogik
Udredningsmetode (ICS).

Værdigrundlag og målsætning

Vi tager udgangspunkt i kommunens handleplan for hvert enkelt barn og ung..
Vi specificerer og omsætter handleplanen til pædagogisk praksis tilpasset hvert enkelt barn og ung.
Der skrives udviklingsplan
Der skrives statusrapport, hvor vi inddrager den unge
Der opsættes fokusområder.