Til kommunerne

Værdiggrundlag

Vi er et familielignende tilbud, hvor fokus er på, at styrke barnets følelsesmæssige og sociale udvikling. Det betyder konkret, at barnet oplever sig set, hørt og forstået og at det oplever, at have værdi som det menneske det er.
Vi er et familielignende opholdssted, hvor lederparret bor sammen med børnene og derfor er de gennemgående tilknytningspersoner.
Opholdsstedet lægger vægt på, at skabe en hverdag med kontinuitet og forudsigelighed i en familielignende hverdag. Opholdsstedet har en åben, ærlig og tillidsfuld atmosfære med en anerkendende omgangstone og humor og, hvor alle mødes med respekt og hvor der i hverdagen er tid til fortrolige samtaler om stort og småt
Hverdagens aktiviteter er en del af grundlaget for børnenes følelsesmæssige tilknytning og personlige og sociale udvikling. Som en naturlig del af hverdagens aktiviteter deltager børnene i skolen og lokalområdets aktiviteter
Opholdsstedets ledelse og personale har gennemgået en 1.års uddannelse i samarbejde DGI og er blevet certificeret

Målgruppe

Opholdsstedet modtager børn som er følelsesmæssig skadede og, hvis udvikling er truet.
Børn som har problemer med deres personlige og sociale udvikling ( tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt ) og som har indlæringsvanskeligheder.

Faglig målsætning og faglig tilgang

FAGLIG MÅLSÆTNING. Vores målsætning er, at det enkelte barn får styrket sine personlige og sociale kompetencer så det bliver i stand til, at udvikle sig. Det gør vi gennem støtte fra omsorgsfulde, nærværende og faglig kompetente voksne
Vi anser det også for vigtigt, barnet får gode sociale kompetencer og kan skabe relationer og netværk.
FAGLIG TILGANG. Det daglige arbejde, hviler på et miljøterapeutisk grundlag som tager udgangspunkt i et anerkendende menneskesyn. Det betyder, at vi i barn – voksen relationen arbejder med, jeg støtte, spejling og metallisering.
Personale gruppen har deltaget i metalliserings uddannelse.

Godkendelse og tilsyn

Opholdsstedet er godkendt til børn med tilknytningsforstyrrelse og omsorgssvigt efter §.66,stk.1.nr.5.
almindeligt socialpædagogisk opholdssted.
Tilsynsmyndighed socialtilsyn Øst. tlf. 72362989

Faglige metoder

Vores faglige metoder vi arbejder ud fra er-
Jeg – støtte.
Spejling.
Metalisering.