Børn og Forældre

Forældresamarbejde

Et godt samarbejde mellem forældre og Risbygaard er af afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling.
Barnet har to verdener, det skal have til at hænge sammen. Den ene verden er livet med forældre og søskende og den anden verden er livet på Risbygaard, hvor der er andre voksne, der i en periode hjælper med barnets udvikling.

Det er lederne Jeannette og Johnny der i det daglige har kontakten til forældrene. Her vendes store og små begivenheder, Hvordan er weekenden gået? Hvad sker der på Risbygaard og i skolen? Hvis der noget, forældrene har brug for at få uddybet, eller utilfredse med, eller blot ønsker at snakke om, er det vigtigt, de ringer os op. Det er vores opgave, at forklare og hjælpe med at afklare eventuelle misforståelser. Vi ved, det er svært for forældre, at andre i en periode er en stor del af deres barns liv. Det er derfor vigtigt, at aftale, hvilke opgaver forældrene har og, hvilke opgaver Risbygaard har.

Allerede ved formødet før indflytningen bliver der talt om, hvad forældrene ønsker, vi skal hjælpe med i forhold til deres barn. Dette følges op på et senere møde, hvor vi har haft tid til, at få en forståelse af barnet. Denne forståelse udgør, sammen med barnets, forældrenes og kommunens opfattelse,
grundlaget for vores fokuspunkter.

Statusmøder følger gældende bestemmelser

DGI certificeret

Risbygaard er som et af de første opholdssteder DGI certificeret . vi har derfor fokus på leg, læring og motion i det daglige. Vi har indrettet vores ude områder, så der plads til leg og motion. Vi bruger også den omliggende natur til vores aktiviteter.
Vi har tilknyttet DGI uddannet friluftsinstruktør.

Risbygaard har fokus på, at børnene har et sundt liv med en sund kost, der er med til, at give glæde og energi. Vi arbejder også med børnenes sanser, dels gennem sund kost og dels gennem yoga.