Den dataansvarlige. Leder. Johnny Rasmussen, Risbyvej 3, 4750 Lundby +45 5537 3707 mail johnny.rasmussen@mail.dk

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

Når du søger en stilling på Fonden opholdsstedet Risbygaard.

I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13. oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er er nødvendige for, at kunne administrerer din stilling på Risbygaard. Formålet med behandlingen er, at kunne administrerer din stilling på Risbygaard og leve op til de krav Risbygaard er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandlingen af personoplysninger om dig er dataforordningens artikel 6.stk.1 pkt. b. og e. samt artikel 9. stk.2. pkt. a og h.

Risbygaard har herudover valgt, at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger. Risbygaard videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre dette skal ske i følge af dansk lovgivning og vi er forpligtet hertil..

Personoplysninger vil blive slettet efter gældende forfaldsregler. I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15,16,17,18 og 20 har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning i behandling af oplysninger om dig eller til, at gøre indsigelse mod behandling. Du har dataportabilitet.

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6.stk.1. pkt. 1. eller artikel 9.stk.2. pkt. a. kan du på ethvert tidspunkt trække  tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tiltrækningen.

Hvis du IKKE ønsker, at Risbygaard behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan administrerer din stilling på Risbygaard og leve op til de forpligtigelser som Risbygaard er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker, at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen være, at du ikke kommer i betragtning til stillingen  eller ansættelsesforholdet må ophører.

Du har mulighed for, at indgive klage til datatilsynet, hvis du finder Risbygaards behandling af dine personoplysninger er ukorrekte.