Dataansvarlig: Leder Johnny Rasmussen, Risbyvej 3, 4750 Lundby, +45 5537 3707     mail johnny.rasmussen@mail.dk

Du har søgt en stilling ved Fonden opholdsstedet Risbygaard. I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13. oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrerer din stilling på Risbygaard.

Formålet med behandlingen er, at kunne administrerer din stilling på Risbygaard og leve op til de krav Risbygaard er pålagt af offentlige myndigheder: Grundlaget for behandlingen af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1. punkt b og e samt artikel 9, stk 2 pkt. a og h.

Fonden opholdsstedet Risbygaard, har herudover valgt, at anvende samtykke fra dig som som grundlag for behandling af dine personoplysninger, Risbygaard videregiver ingen oplysninger om dig til andre medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil. Personoplysninger om dig vil blive slettet efter gældende forældelsesregler.

I henhold sil databeskyttelsesforordningens artikel 15,16,,17,18 og 20. har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandlingen. Du har også ret til dataportabilitet.

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk.1. pkt.1. eller artikel 9. stk. 2. pkt. a. kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Fonden opholdsstedet Risbygaard behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan administrer din stilling på Risbygaard og leve op til de forpligtelser som Risbygaard er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen være, at du ikke kan indtræde i den opslåede stilling.

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet, hvis du finder Fonden opholdsstedet Risbygaards behandling af dine personoplysninger ukorrekte